Ütopyalar

Ütopik olanı, gerçeküstücülük ve fotoğraf yoluyla çözümlemek ve elde edilen sonuçlardan kişisel düşler oluşturmada faydalanılabilecek bir deneyim geliştirmek bu çalışmanın amacını belirlemektedir.