Expo 2016 Antalya Fotoğraf Yarışması

21 Mayıs 2015

expo-2016-antalya-fotograf-yarismasi-cicek-cocuk

AMAÇ:

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası ile birlikte hem ekonomik ve kültürel anlamda, hem de tanıtım açısından etki yaratan üç büyük uluslararası organizasyondan biri olan EXPO, Çiçek ve Çocuk teması ve EXPO 2016 Antalya adıyla 2016 yılında Antalya’da düzenlenecektir. Evrensel Botanik Sergisi Expo 2016 Antalya; amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini sergilemek, sanat ortamına canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak ve tarih, sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yeşil şehirler bilincini oluşturmak amacıyla, Expo 2016 Antalya Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir.

KONU:

“Çiçek ve Çocuk”.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:

Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür.

KATILIM ŞARTLARI:

 • Katılım ücretsizdir.
 • 18 yaşından büyük herkes yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya; Seçici Kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ile EXPO 2016 Antalya Ajansı çalışanları ve birinci dereceden yakınları katılamazlar.
 • Yarışmacılar, yarışmaya en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir.
 • Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın yarışma dışında sergilenmiş veya yayınlanmış olması katılımı engellemez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflara renk, ışık ve genel düzenleme (sensör lekesi, re-touch) dışında herhangi bir manipülasyon yapılmayacaktır. Expo 2016 Antalya Ajansı gerekli gördüğü takdirde eserin ham (RAW, NEF, 3FR, RAF) dosyasını talep etme hakkını saklı tutar.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 • Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Expo 2016 Antalya Ajansı’dır.

 TELİF (KULLANIM) HAKKI

 • Yarışmada dereceye giren ve/veya mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm haklarıyla Expo 2016 Antalya Ajansı koleksiyonuna ait olacaktır. Yarışma sonucunda ödül alan eserlerin tümü Expo 2016 Antalya Ajansı tarafından satın alınmış gibi işlem görecektir. Expo 2016 Antalya Ajansı, ödüle layık görülen tüm eserleri, etkinliklerde, sergileme, afiş, katalog, broşür vb her türlü tanıtım malzemelerinde basılı veya dijital ortamda kullanma, gösterme, yazılı veya görsel basında yayınlama hakkı da dahil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu, kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini taahhüt etmiş sayılacaklardır. Aksine davranıştan doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. Başka bir ifade ile Expo 2016 Antalya Ajansı yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğrafların kullanım hakları eser sahibine ve Expo 2016 Antalya Ajansı’na ait olacaktır Expo 2016 Antalya Ajansı bu eserleri kendi yayını olan katalog, broşür, föy, insert, afiş, poster, kitap, dergi gibi basılı işlerle beraber web ve benzeri sanal ortamlarda tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanabilecektir. Eser sahipleri kullanılan bu eserlere ilişkin her ne nam altında olursa olsun hiçbir ücret talebinde bulunmayacaklarını beyan ve kabul etmişlerdir.
 • Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Expo 2016 Antalya Ajansı sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışma sonucu ile ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Expo 2016 Antalya Ajansı’nın expo2016antalya.org.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde yayınlanarak duyurulacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
 • TFSF Onaylı Online Yarışmalar web sayfasına üyelik formunu doldurarak üye olan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını da kabul etmiş sayılacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi

http://www.tfsfonayliyarismalar.org

adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için omery veya oeril veya erily gibi).
 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital) > D).
 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz’ın “Çocuk ve Çiçek” adlı 1 no’lu fotoğrafı için “TRomeryD1_cocuk_ve_cicek” veya 2 no’lu “Masumiyet Çağı” adlı fotoğrafı için “TRomeryD2_masumiyet_cagi” gibi…
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılamaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Expo 2016 Antalya Ajansı sorumlu olmayacaktır.

 

 YARIŞMA KOORDİNATÖRÜ/SEKRETERYA

 Tuncay ÇETİN

Cep tel      : 0 532 120 1987

E-posta       : tuncay.cetin@expo2016antalya.org.tr

Tel              : +90 242 242 39 76

Fax             :+90 242 311 88 32

Aspendos Bulvarı No: 153 Muratpaşa / Antalya – Türkiye

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 • Yarışma Duyuru Tarihi                    : 20 Mayıs 2015
 • Yarışma Son Katılım Tarihi             : 01 Ağustos 2015 saat 23.00 (TSI)
 • Jüri Değerlendirmesi                     : 07 Ağustos 2015
 • Sonuçların Açıklanması                  : 10 Ağustos 2015
 • Ödül Töreni                                   : 18 Ağustos 2015

SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)

Mevlüt YENİ                                    Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve AGF Başkanı

Nafia Özdemir HANYALOĞLU          Akdeniz Üniversitesi GSF Fotoğraf Bölüm Başkanı

Rıza ÖZEL                                       Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı

Tuncay ÇETİN                                 Fotoğraf Sanatçısı – Expo 2016 Antalya Temsilcisi

Yaşar ÖRÜCÜ                                  Fotoğraf Sanatçısı – ANFAD Üyesi

 • Seçici Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Mehmet BOYACI

ÖDÜLLER

Birincilik                                     2000.- TL

İkincilik                                       1500.- TL

Üçüncülük                                  1000.- TL

Mansiyon (10 adet)                     500.- TL

Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2015/063) numara ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.